Osídlenie bratislavského hradného kopca siaha hlboko do praveku. Výhodnú pozíciu nad riekou Dunaj využili na vybudovanie výšinnej osady už v období eneolitu (cca 2 500 rokov pred Kr.) a taktiež v staršej dobe železnej (8. – 6. storočie pred Kr.). Strategická poloha na križovatke významných obchodných ciest pri dunajskom brode aj keltských Bójov viedla k…